Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
1737 / 3/20/2013 Публична общинска собственост Правдино Местност: Поземлен имот с имотен №000530 / нула,нула,нула,пет,три,нула/.
• Язовир (4.339 дка)
Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.
1736 / 3/20/2013 Публична общинска собственост Правдино Местност: Поземлен имот с имотен №000108 / нула,нула,нула,едно,нула,осем/.
• Язовир (5.458 дка)
Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.
1735 / 3/20/2013 Публична общинска собственост Правдино Местност: Поземлен имот с имотен №000087 / нула,нула,нула,нула,осем,седем/.
• Язовир (9.982 дка)
Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.
1734 / 3/20/2013 Публична общинска собственост Правдино Местност: Поземлен имот с имотен №000070 / нула,нула,нула,нула,седем,нула/.
• Язовир (5.42 дка)
Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.
1733 / 3/20/2013 Публична общинска собственост Недялско Местност: Поземлен имот с имотен №000184 / нула,нула,нула,едно,осем,четири/, местност "ДЯДО МИТЕВА ЧЕШМА".
• Язовир (26.174 дка)
Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.